dilluns, 5 de març de 2018

Quina funció tenen els límits? Com posar-los?


La paraula “límits” sovint l’associem a connotacions negatives: normes, control, premis/càstigs, autoritat, obediència, “no pots”, manipulació, rebel·lió, lluites de poder, guanyador/perdedor,... i això fa que sovint fugim de l’establiment de límits. Però realment els límits, són necessaris i ens aporten beneficis, sempre que els establim com a referents, de manera coherent, participada, empàtica i amb respecte pel nen, l’adult i la situació.

Els límits tenen com a funció proporcionar:

Seguretat: saber en quin interval em puc moure, tenir una guia, unes pautes,...
Llibertat i responsabilitat: faig ús de la meva llibertat per situar-me dintre els límits, assumeixo les conseqüències en el cas de no fer-ho.
Respecte: respectar i demanar que respectin els límits per millorar la convivència amb els altres i cuidar-me a mi mateixa. Ser capaç de mostrar disconformitat amb un límit/norma de manera respectuosa.
Autocontrol: no sempre puc fer tot el que vull, tenir la força i valor per actuar dintre els límits.
Ordre: els límits són necessaris per a una convivència harmònica, per tenir unes pautes mínimes, a poder ser consensuades, per viure en comunitat (família, escola, poble,...).
Creixement: Entrenament per la tolerància i la frustració.


Què haurem de tenir en compte al posar límits?

Nivell maduratiu: no és el mateix un nen de 2 anys, de 6 o de 15, establirem o acordarem límits en funció d’això.

Necessitats físiques i emocionals: Si el nostre fill o alumne té son, gana, cansament,... o bé està trist, rabiós, eufòric,... primer haurem d’intentar solucionar aquestes necessitats, o almenys tenir-les en compte per adaptar-nos  a aquestes circumstàncies.

Adequació de l’entorn:  Sobretot quan són petits, si no volem que toquin un gerro de vidre no el deixem al seu abast. Quan són petits és millor adaptar els espais, els materials,... que no haver d’estar tot el dia dient “no”.

Confiança: els nostres fills creixeran molt ràpid, dintre uns paràmetres de seguretat, donem-los la possibilitat de provar coses, de cometre errors, de frustrar-se, d’experimentar, de créixer, de ser autònoms,...

Acompanyament i testimoniatge: si els adults donem valor a respectar els límits és més fàcil que els nostres fills també n’hi donin. Si ens veuen constantment saltant-nos les normes, aprendran més del nostre exemple que de les nostres paraules, i probablement també se les saltaran.
Per altra banda, l’establir límits i normes també els ajudarà a ells a establir límits i normes davant els altres, a fer-se respectar i fer entendre que “no tot s’hi val”

Parlar en positiu: Enumerem els límits en positiu, en lloc de dir el què no poden o no han de fer centrar-nos en el què sí poden fer. (en lloc de no tiris la roba pel terra, posa la roba al cubell de la roba bruta).

Cooperació: a mesura que els nostres fills i filles van creixent farem que s’impliquin a l’hora d’establir normes i límits. Si ells han participat en aquest procés, se’ls ha tingut en compte, si han pogut expressar el seu punt de vista... serà més fàcil que els compleixin. En cas que no hi puguin participar, expliquem-los el sentit de les normes.

Respecte per la curiositat: Els nens acostumen a ser curiosos, els agrada experimentar i provar coses. Ja està bé que posem límits, però intentem que aquests respectin aquest instint de descoberta. Potser no poden pintar la paret però sí que poden pintar les rajoles de la dutxa amb tempera i després borrem o posem paper d’embalar i que ens facin una obra d’art.

Amor: Establim els límits amb finalitats positives, perquè estimem els nostres fills, per millorar la convivència, per respectar-nos a nosaltres mateixos 

Hi ha límits que els haurem d’establir els adults, però igualment, per damunt de tot hi haurà el respecte a l’altre i a nosaltres mateixos.

dimarts, 20 de febrer de 2018

Com ens comuniquem amb els fills? Barreres i facilitadors de la comunicació


La comunicació amb els fills, la parella o els companys de feina és un element important en les relacions personals. Segons com esdevingui aquesta comunicació pot ajudar a millorar la relació o, pel contrari, provocar recel i distància. Així doncs, a l’hora de parlar de comunicació trobem elements facilitadors i elements que ens suposen una barrera:FACILITADORS LA COMUNICACIÓ

Temps i dedicació: Abans d’anar a dormir, mentre els fem un massatge, compartint un joc,... un temps sense rellotge on puguem escoltar més que parlar. Sovint les grans converses comencen amb temes quotidians, i a mesura que ens anem demostrant confiança, passem a temes més personals, a coses que no comuniquem d’entrada però tenim necessitat de compartir,...

Escoltar i comunicar amb tot el cos: Tot el nostre cos comunica, un alt percentatge de la informació ens arriba a través de la vista, però també rebem informació a través de la resta dels sentits. Quan parlem de comunicació parlem de mirades, de gests, de tacte, d’olors, de gustos,...

Parlem amb els nostres fills a través de tots els sentits: un dinar que els agrada, una música per expressar què sentim, una mà a l’espatlla, mirar-los als ulls situant-nos a la seva altura.

Parlar des del “JO”: En lloc de criticar a l’altre el seu comportament, expressem-li què ens fa sentir a nosaltres (en lloc de “ets un malendreçat” podem dir “jo em sento malament quan veig roba pel terra de l’habitació”).

Preguntes de curiositat: Escoltar més que parlar. Fer-los preguntes que inviten als nostres fills/es a reflexionar, a arribar a les seves pròpies conclusions, i alhora els mostrem que estem pendents, que ens importa el què ens diuen,...

Donar valor a les emocions i sentiments: Donar eines per a que posin nom al què senten, donar-los oportunitats per expressar-ho (sense judicis, ni crítiques), oferir recursos per a una bona gestió de les emocions. Ser nosaltres models d’una bona gestió emocional, ja que “els nens ens aprenen a nosaltres” (Mar Romera)

Empatia: Estar oberts a la comunicació que parteix de les seves necessitats, Podem no compartir o estar d’acord amb la seva opinió, amb les seves accions, però igualment ens mostrarem oberts al diàleg, a l’entesa,... el respecte a la persona està per damunt de tot.


BARRERES PER A LA COMUNICACIÓ

Les presses: Que els nostres fills i filles s’obrin al diàleg i ens expliquin què els passa és poc compatible amb les presses. Si no tenim temps per dedicar-los les nostres converses sovint seran superficials i sols relacionades amb els aspectes pràctics del dia a dia.

Judicis i consells no desitjats: Mentre l’altre ens està explicant una cosa, dir-li què creiem que ha fet malament (“com has pogut actuar així?”, “no veus que estàs equivocada?”), què creiem que hauria de fer (“hauries de haver estudiat més coses”), com hauria d’actuar (“has de fer-ho com jo dic”), fer-li “sermons”... predisposa a l’altre a deixar de comunicar-se o a posar-se a la defensiva. Oferim ajuda sols si ens la demanen, si ens correspon i evitant jutjar.

Indiferència: Escoltar sense que ens importi el què ens estan dient, estar pendent d’altres assumptes (mòbil, TV, feina de casa,...), banalitzar el que ens està explicant (“no n’hi ha per tant”, “això és una tonteria”) provoca que l’altre perdi l’interès per comunicar-se.

Atacs: Donar la culpa a l’altre (”és culpa teva”), criticar-lo (“que no veus que així no funcionarà de cap manera?”) o avergonyir-lo (“tan espavilat que ets i fas aquestes coses?”).

Negar emocions i/o sentiments: Les emocions es senten, no podem jutjar les emocions que té l’altre, posar-les en dubte o menystenir-les. Frases com “vinga que no n’hi ha per estar enfadat”, “com pots sentir-te així?”,... fan que l’altre es senti incomprès o fins i tot culpable de sentir el què sent. El què podem fer és ser referents i ajudar a gestionar-les.

Generalitzacions o comparacions: “Sempre t’he de recordar que endrecis”, “Mai reculls les joguines”, “El teu germà m’ajuda més que tu” et fan sentir que no estàs a l’altura de les expectatives.